Over ons

Waarom een HUIS voor Culturen en Sociale Samenhang?

In het hart van het historische Molenbeek, op de symbolische grens aan de “andere kant” van het kanaal, in een gebied rijk aan diverse bevolkingsgroepen, werd in 2006 het Huis van Culturen en Sociale Samenhang opgericht. Het herbergt een laagdrempelige, openbare artistieke ruimte, een uniek initiatief dat in België zijn gelijke niet kent.

Het Huis bouwt directe en nauwe relaties op met de buren, inwoners van Molenbeek, hun verenigingen en scholen en alles wat artistiek leeft in de gemeente. Door middel van workshops komen in het Huis zowel volwassenen als kinderen en – in het Opstapje/La Courte Echelle - zelfs hele jonge kinderen en hun ouders over de vloer.

Deze naam dekt al veel langer onze lading en onze missie. Maar wat meer is: onze werking rond culturen en kunst is vooral de opstap naar meer en betere onderlinge samenhang. Onze verscheidenheid aan culturen vormt een rijk, haast onuitputtelijk palet aan instrumenten om ons bestaan invulling te geven en wat wij samen doen, doen wij beter.

Sociale cohesie nastreven creëert voor iedereen kansen om actief deel te nemen aan de samenleving en erkenning te vinden: cultuur proeven, cultuur maken als bouwstenen én cement van de samenleving.

Ons prachtig gerenoveerde Huis is daar bijzonder geschikt voor: meer dan 6000 m2 aan ruimte met tot de verbeelding sprekende leslokalen, uitnodigende gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes met keuken, een kleine polyvalente zaal en een prima uitgeruste feestzaal-auditorium, expositieruimtes en twee charmante, groene binnenplaatsen… En daar bovenop een sterk en onverschrokken team van dertig ervaren en enthousiaste medewerkers met als belangrijkste missie een open Huis en een gastvrij onthaal waarin iedereen zich meteen thuis voelt..

Een Huis voor ontmoeting, uitwisseling en dialoog, met een programmatie ingebed in de dagelijkse Molenbeekse realiteit en afgestemd op en georganiseerd naar de behoeften en vragen van de inwoners van Molenbeek, met een overkoepelend thema als rode draad doorheen het werkjaar.

Meer dan 70 000 mensen bezoeken het Huis of vinden er een residentie voor een korte of langere tijd.

Workshops en cursussen
  • Van eind september tot eind mei organiseert het Huis 30 wekelijkse workshops voor kinderen en volwassenen,
  • Vakantiestages voor kinderen in het Huis en het communautair Maritiem Centrum
  • Muziekstages voor amateurs i.s.m. de v.z.w. Chamber Music of Europe
Gastorganisaties: workshops, seminaries en andere bijeenkomsten
  • onthaal- en vergaderruimte voor huiswerkklassen, kunstenaars en lokale verenigingen.
  • onthaal en lokalen voor seminaries, symposia, vergaderingen ...
Speciaal voor kinderen
  • Stadsklassen (12 weken per jaar - één week voor klassen van het vierde leerjaar basisonderwijs (FR of NL) van een Molenbeekse school.
  • Het Opstapje/La Courte Echelle: ontmoetingsplek voor jonge kinderen van 0-3 jaar en hun ouders.
Tentoonstellingen
  • Kunstcafé/Cafet'arts: tweemaandelijkse exposities van lokale kunstenaars
  • Mom'Arts: een kunstgalerie voor jongeren tot 18 jaar
  • tentoonstellingsruimte voor scholen, stedelijke academies, CEC, enz.)
Cinéclub

Filmvoorstellingen voor kinderen (CinéKids) en volwassenen (Cineclub Alfred Machin), met achteraf ontmoetingen en debatten met artiesten of gasten

Mommaertsstraat 4
Steenweg op Merchtem, 67 (ingang voorstelling)
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tél.: 02 415 86 03
Fax : 02 414 71 89

Openingstijden
Van maandag tot zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur

Accès
T 51 - B 20 - M Graaf van Vlaanderen