Algemene voorwaarden voor inschrijving

 

Artikel 1

Inschrijvingen voor stages, ateliers en andere activiteiten georganiseerd door het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek worden ontvangen op het secretariaat, telefonisch of via de online inschrijvingsformulieren. Wij vragen u echter om u online in te schrijven.

Artikel 2

Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek behoudt zich het recht voor om een inschrijving te annuleren, in het geval er onvoldoende deelnemers zijn. De deelnemers wordt dan voorgesteld zich in te schrijven voor een andere workshop, training of activiteit. Anders wordt het inschrijvingsgeld pro rata terugbetaald.

Artikel 3

Elke online-inschrijving genereert een factuur, waarvan het totale bedrag moet worden betaald bij de inschrijving of, in bepaalde gevallen en in overleg met het secretariaat, in drie termijnen (betaling in termijnen: bij inschrijving). In het laatste geval zal de ondertekening van een schuldvordering worden gevraagd. Het is absoluut noodzakelijk alle verschuldigde bedragen te betalen om te kunnen deelnemen aan stages, ateliers en andere activiteiten die door het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jan Molenbeek worden georganiseerd.

Artikel 4

Alle inschrijvingen zijn definitief. Geen enkele inschrijving geeft aanleiding tot terugbetaling, behalve onder de voorwaarden van artikel 2. De deelnemer kan in overleg met het secretariaat voorstellen en aan een andere workshop deel te nemen.

Artikel 5

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van specifieke voorwaarden, de respectievelijke verplichtingen van de contractanten bij hun inschrijving op de door het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jan Molenbeek aangeboden activiteiten. Door het aanvaarden van de inschrijving erkent de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en deze heeft aanvaard. De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk afstand is gedaan, blijven van toepassing. Alleen schriftelijk door ons overeengekomen afwijkingen kunnen de toepassing van de algemene voorwaarden wijzigen.

Artikel 6

Tenzij anders vermeld, beginnen de wekelijkse ateliers eind september en eindigen ze eind mei of begin juni, telkens één sessie per week, behalve tijdens de schoolvakanties.

Artikel 7

In geval van een geschil tussen de partijen of in geval van een gerechtelijke procedure tot betaling zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar onze sociale zetel is gevestigd, bevoegd.

Artikel 8

De verwerking van uw persoonsgegevens door het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek is onderworpen aan de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de GDPR (Verordening op de bescherming van persoonsgegevens). U hebt vrije toegang tot deze gegevens om, indien nodig, de aanpassing of verwijdering ervan te vragen door contact op te nemen met ons secretariaat per e-mail via culture.1080@molenbeek.irisnet.be.